SKALBORG SPORTSKLUB

Turneringer

Kampprogram 2018:   Krolf kamprogram 2018 Klik her for at åbne.
 
Farveforklaring:
 
  • Sort: Hjemmebane
  • Grøn: Udebanekamp
  • Rød: 2*12 huller-hold 
 
 
 

Vi deltager i følgende turneringer under DAI’s (Dansk Arbejder Idrætsforbund):

Puljeturnering: Vi spiller mod de øvrige klubber i Nordjylland.

Individuelle regionsmesterskaber:

Landsturnering: Denne turnering spilles skiftende steder i landet og spilles over 2 dage.

Regler DAI for hold og individuelt DM i KROLF
 
1: Dansk Arbejder Idrætsforbund afholder DIF´s officielle DM i Krolf for medlemsklubber.
 
1.1: Mesterskaberne afvikles hvert år sidste lørdag i september.
 
2: For at kunne deltage skal den lokale DAI Region have afholdt holdturnering/ stævneturnering i de pågældende rækker.
 
3: Holdmesterskaberne og individuelt mesterskab afvikles over 3 x 12 huller.
 
4: Holdstørrelse: Hold på 4 spillere.
 
5: Hvis det tilmeldte hold får afbud, kan en anden spiller indtræde i stedet.
 
5.1: Et hold må kun bestå af spillere fra samme forening/klub. Der kan ikke søges dispensation fra denne regel.
 
6: Spillerne skal, for at kunne deltage i mesterskaberne, have spillet minimum halvdelen af de gennemsnitstællende stævner i Regionen - i indeværende sæson.
 
6.1: I tilfælde af dispensation fra ovennævnte krav, skal begrundet ansøgning indsendes til idrætsudvalget ved seneste tilmeldingsfrist. Ved dokumenteret (evt. lægeerklæring) alvorlig sygdom, hvor sygdommens varighed har været årsag til, at spilleren ikke har kunnet opfylde ovennævnte krav, kan der efter nøje vurdering dispenseres.
 
6.2: Tilmelding er bindende – Deltagergebyr refunderes ikke.
 
7: Der kan fra hver region tilmeldes hold i henhold til fordelingsnøgle: op til 12 hold kvalificeres 1 hold til mesterskaberne 13-24 hold kvalificeres 2 hold til mesterskaberne 25-36 hold kvalificeres 3 hold til mesterskaberne Over 37 hold kvalificeres 4 hold til mesterskaberne.
 
7.1: Til de individuelle mesterskaber kvalificeres der fra hver region 6 damer og 6 herrer. Regionen indstiller spillerne til mesterskaberne. Den arrangerende region supplerer op med individuelle kvalificerede spillere så antallet passer.
 
8: Stævneledelsen = udpeges af DM planlægningsudvalg - som nedsættes af forbundet.
 
9: Banen: DM kan ikke afholdes på stationære baner. (36 nye huller).
 
9.1: Banen til DM oprettes af personer fra LU-Krolf eller andre uvildige personer udpeget af stævneledelsen.
 
9.2: Til DM spilles der efter de senest daterede krolfregler.
 
10: En kamp er tabt, hvis holdet/spillerne ikke er mødt til fastsatte kamptidspunkt.
 
10.1: Spillerne/Holdet skal melde sig ved stævneledelsen mindst 15 minutter før kamptidspunkt.
 
11: Dommeren er øverste myndighed. Evt. protest over dommerens beslutning skal afgives med det samme til protestudvalget, og spillet fortsætter ikke før protesten er afgjort.
 
12: Ved afholdelse af mesterskaber fører dommeren slagsedler. Inden slagsedlen afleveres skal sammentællingen kontrolleres og underskrives af en af spillerne.
 
12.1: Dommeren må ikke spille, samtidig med at man er dommer.
 
13: Omspil: I tilfælde af at hold/individuelle spillere har brugt det samme antal slag, afgøres kampen ved omspil.
 
13.1: Omspil spilles over 3 huller udpeget af stævneledelsen. Ved samme antal slag spilles der videre, 1 hul ad gangen, indtil afgørelsen er fundet.
 
14: Der vil blive uddelt DIF´s DM Plaquette og DAI mesterskabsmedaljer i guld/ sølv/bronze samt pokal i hver kategori.
 
Godkendt på Idrætsforum Dalum den 24. februar 2018 

HOVEDSPONSORER I SSK